Śluby humanistyczne dla par LGBT

Niech to będzie dzień nauki wrażliwości, akceptacji i niwelowania podziałów. Z okazji Międzynarodowego Święta Tolerancji, chciałbym wspomnieć o parach jednopłciowych, które nie mają komfortowych i oczywistych warunków do założenia rodziny.

Ślub humanistyczny, choć nie ma mocy prawnej, daje parom #LGBT możliwość zawarcia symbolicznego związku małżeńskiego. Tym sposobem homoseksualni Nowożeńcy, jak każda inna para, mogą głośno opowiedzieć o swoich uczuciach i rozpocząć oficjalnie nowy etap życia – dumnie we dwoje.

Miłość nie powinna wykluczać i obojętnie jaki ma wymiar- zasługuje na szacunek społeczeństwa. Każdy powinien mieć szansę na wyjątkową uroczystość, podczas której złoży partnerowi/partnerce obietnicę miłości i wierności, na całe życie.

Umowa partnerska dla par #LGBT

Słyszeliście o takim rozwiązaniu? Technicznie, wspomniana umowa reguluje prawnie, między ,,partnerami”, sprawy takie jak:

  • opieka nad partnerem
  • przyjęcie nazwiska
  • obowiązek alimentacyjny, gdyby umowa została wypowiedziana lub rozwiązana z winy jednego z partnerów
  • czas obowiązywania umowy- może być zawarta na czas nieokreślony.

Można ją rozszerzyć poprzez pełnomocnictwa, które umożliwią stronom, np.:

  • pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia i prawo do odwiedzin
  • dostęp do rachunku bankowego
  • kupno i sprzedaż rzeczy materialnych
  • załatwianie spraw urzędowych w imieniu partnera.

Wyróżnione wyżej kwestie i pełnomocnictwa mogą być dowolnie kształtowane przez strony umowy.

Umowa partnerska wymaga uzupełnienia, w postaci testamentów dwóch stron, aby partnerzy mogli dziedziczyć po sobie majątek, w przypadku sytuacji losowych.

Dokument sporządza się w towarzystwie notariusza. W niektórych przypadkach można ją zawrzeć poza kancelarią. Dzięki temu, podpisanie umowy można połączyć z uroczystym ślubem humanistycznym nawet w plenerze!

Na stronie wykorzystano zdjęcia następujących artystów: Sebastian Burakowski Photography, Anna Pajdzik Fotografia, Bajkowe Śluby, Gałązka Fotografia, Studio Fuego Fotografia i Film, Piękne Kadry, Yana Vydavska, Skotnicki Fotografia, Martyna Woźniak Fotografia